Diploma succes zwembad Wettervlecke

Surhuisterveen - Ook dit jaar zijn weer heel veel afzwemmers in zwembad Wettervlecke in Surhuisterveen.

Voor het Puppy zwemmen de volgende geslaagden: Sarah Oevering, Niels Jongsma, Roos Tot, Sanne Helfrich, Niek van der Vaart, Stijn Bosma, Liam de Graaf, Nanne Thalen, Djurre Jellema, Marcel Storm, Leona Kramer, Harmen Boon, Jorn Siccama, Julia Verwey, Bas Douwstra, Karst van der Veen, Lyron Bosma, Stefany Katuin, Jilke van der Wal, Ryan de Jong, Maaike Wagenaar, Sophie Russchen, Mare Bijma, Noa de Jong, Ferron Luchtenberg, Jesse Mozes, Jelle van der Hoek, Marit Hofstede, Tjeerd Reinders, Elyse Stoker, Wine Stellema, Lizzy van der Velde, Redmer de Haan, Jelco Dijkstra, Kirsten Bosma, Jetze Baron, Annarinz Hoeksma, Maurik Hiemstra, Hamza Joher Ibrahim, Stijn Posthumus, Chris Hamstra, Yara Hamstra, Kelvin Brouwer, Tyrone Abanoun, Sven Wagenaar, Aaron van Kempen, Bente Hoekstra, Rick Kregel, Elena Dijkema, Jesse Kloosterman, Eva Houwink.

De geslaagden voor diploma A: Demian Luchtenberg, Allison Keza, Richard Storm, Dylan Dijkstra, Wessel Hansma, Sven van Kammen, Foeke Zwaagstra, Veerle Verschuren, Femme Zwaagstra, Jesper van Houten, Esther Rozema, Sven Feenstra, Sebastiaan van der Wiel, Hanan Alhamni, Joelle Houwink, Wesley Katuin, Silco de Vries, Alida Storm, Eliza Jagersma, Anouk Veenstra, Jurre Feitsma, Lisenda Henstra, Bart Kamminga, Angelo Kunol. Jetze Stiksma, Siebe van der Veen, Kim van der Vaart, Hidde Bijma, Amarins van Houten, Djurre Brouwer, Mandy Lautenbach, Lynn Praamstra, Lieke Bosma, Danique Spinder, Line Veenstra, Fenna Kootstra, Trent Dongstra, Sietze van der Kooi, Ritske Pool, Melissa Land, Anne Nicolai, Renze Sietzema, Berber de Haan, Brend de Haan, Pepijn Douwstra, Matthew Haaijema. Siem Stellema, Wieger Thalen, Diewke Diepenbrock, Hannah Alma, Maties Riemersma, Jorrith de Vries, Naomi Ypenga, Sven Venema, Haroub Siad, Kazjin Mohammad.

Voor diploma B slaagden de volgende kandidaten: Fardou van der Veen, Sanne Reitsma, Linda Veenstra, Emma Lindeboom, Ilse Tuuk, Siem Posthumus, Wessel Sietzema, Elise de Vries, Tessa van der Wal,Demian Luchtenberg, Allison Keza, Richard Storm, Dylan Dijkstra, Wessel Hansma, Sven van Kammen, Foeke Zwaagstra, Matthew Haaijema, Hidde Groen, Eelke Visser, Jordy Betlehem, Djura de Haan, Sara Alma, Djurre van der Kooi, Jamina Hollema, Okke ten Donkelaar, Gerwin Ytsma, Lieke van der Wal, Rixt Jellema, Jorrit Miedema, Jens Hartholt, Bram Kramer, Samuel Lode, Ties Nieuwland, Roan Bosma, Amilia Laturiuw, Wendy Zwart, Wierd Claus, Silke de Vries, Jeremy Pezzano, Willy Hiemstra, Leona Wobbes, Lars Jongsma, Sem Nieuwman, Jesse de Groot, Nynke Couperus, Nouraldeen Fakhra, Siem Stellema, Wieger Thalen, Dieuwke Diepenbrock, Hannah Alma, Maties Riemersma, Jorrit de Vries, Naomi Ypenga, Sven Venema.

De geslaagden voor diploma C: Hendrika Pool, Lothus Bakker, Amber Bekkema, Jade Bekkema, Anke van der Wiel, Lea van der Wiel, Rutmer de Bruin, Myrthe Borger, Simon Lode, Farah Hiemstra, Nour Shnini, Sana Shnini, Lisa Verwey, Lewis Jacobs, Dennis Kramer, Hannah Postmus, Elise Luimstra, Berdina Feenstra, Jorn Bosma, Jouke Bekkema, Esmee Hofstede.

Zwemvaardigheid 1: Klaas Jan Pool, Amber Punter, Johannes van der Kooi, Teye van der Heide, Jeltsje van der Meer, Geale Auke Atsma, Remco Postmus, Bianca van der Meulen en Jorrit van der Werf.

Zwemvaardigheid 2: Emma van der Kooi, Jurre de Bruin, Suzy Haaijma, Azola Haaijema.

Zwemvaardigheid 3: Lieuwe van der Heide, Roan Reitsma, Jennefer Larasen, Femke Jagersma, en Vincent Cornello.

Snorkelen 1: Jorrit van der Werf, Vincent Cornello, Geale Auke Atsma, Sterre Hoeksma, Wendy Hansma.

Snorkelen 2: Naomi Wiersma.

Snorkelen 3: Yolanthe Ritsma, Tycho Ritsma.

Survival 1: Silke Reitsma, Jelte Brouwer, Teije van der Heide, Harm Alkema, Anna van der Heide, Alysa Bosma, Johannes van der Kooi, Tycho Ritsma.

Survival 2: Yolanthe Ritsma.