Veel animo voor Open Monumentendag Achtkarspelen

Achtkarspelen - In Achtkarspelen is afgelopen zaterdag tijdens Open Monumentendag een fietstocht uitgezet rondom Augustinusga door stichting Oud-Achtkarspelen, de werkgroep Portraits en Paradise en de historische kring Gerkesklooster.

Voor de fietstocht was veel animo, mede door het mooie weer. Oude panden en tuinen werden bekeken en door de Mieden-gebieden werd gefietst. Op twee locaties in de route was een fotopresentatie te zien van de historie van de panden op de route.

Op de ene foto is te zien hoe muziekkorps De Bazuin van Augustinusga zijn medewerking verleend aan de opening die verricht werd door een monnik uit Gerkesklooster, Willem Bartel van der Kooi en wethouder Max de Haan.

De andere foto is een foto genomen in het voormalige bankgebouw in de villa op de Geawei te Augustinusga, waar diverse foto’s te zien waren van het pand door de eeuwen heen.