Werkbezoek PvdA aan AH

Surhuisterveen - De bestuursleden Wia Boonstra, Joop Bekkema en steunfractieleden Hink Speulman, Alie Ferwerda en fractievoorzitter Theun Nicolai van de PvdA Achtkarspelen hebben een werkbezoek gebracht aan de AH te Surhuisterveen.

„We werden gastvrij ontvangen door ondernemer Abbe Borger. Na een rondleiding door de winkel stond de koffie klaar in de kantine. In de kantine hangt een schilderij van ‘Beppie’ met daarboven de tekst ‘opdat wij nooit vergeten voor wie wij werken’ Zij staat symbool voor alle klanten van de AH en de tekst erbij is het vertrekpunt in de visie, het personeelsbeleid en de manier van werken binnen AH,” aldus de PvdA-leden.”

Doorgroeien

„Abbe Borger, zelf ooit onderaan de ladder bij een AH als vakkenvuller begonnen, is sinds twee jaar de ondernemer van de AH. Zijn visie van werken behelst meer dan alleen klantvriendelijk en commercieel zijn. Zijn AH wil meer dan dat, hij prefereert juist ook de sociaal maatschappelijke functie die de winkel steeds meer krijgt. Zo is er de koffiehoek met daarin sinds kort een buurtbibliotheek en maakt hij dagelijks een praatje met enkele vaste oudere klanten. De koffiehoek heeft voor velen een sociale functie, even een praatje breekt de dag en draagt bij aan het doorbreken van een sociaal isolement.

Er werken thans 124 werknemers bij de AH. Het valt op dat dit niet alleen maar jongeren zijn. Daar Abbe Borger zelf de kans heeft gekregen te leren en te groeien binnen zijn vak, heeft hij als visie dat ook zijn werknemers deze kans moeten krijgen. Er werken een aantal jongeren die stage lopen en werken en leren via o.a. de BBL opleiding. Hij wil ook hen de ruimte geven te leren en hun sterke kanten verder te ontwikkelingen. Daarnaast zijn er een aantal Wajongers in dienst.

Een medewerker schuift aan bij de groep en geeft op vraag aan hier veel geleerd te hebben, waaronder verantwoordelijk voelen, ontwikkelen van meer mensenkennis, van belang zijn en steviger in de schoenen staan, Dit alles werkt ook positief door in mijn eigen sociale leven, aldus de medewerker.”

Verruiming openingstijden

„De zondagopening bevalt prima, zowel qua klandizie als personele invulling.

Op de vraag van fractievoorzitter Theun Nicolai of er nog toekomstplannen zijn, geeft Abbe Borger aan de wens te hebben de winkel uit te breidden met een kookeiland en dat hij thans bezig is te onderzoeken of er op het dak, wat niet bij de huurprijs is inbegrepen, zonnepanelen kunnen staan. Verder heeft de AH onlangs het SSK keurmerk ontvangen, dit keurmerk staat o.a. voor duurzaam willen zijn en een goed personeels- en sociaal beleid. Abbe Borger heeft als doel deze componenten nog verder te ontwikkelen.

Abbe Borger bezoekt met enige regelmaat de Raadsvergaderingen, hij geeft aan graag op de hoogte te zijn van wat er speelt in Achtkarspelen en welke zaken hij mee kan nemen in zijn beleid binnen de AH. In de toekomst hoopt hij op een lange termijn visie vanuit de Raad voor wat betreft een verruiming qua openingstijden tijdens de zondagsopening en het uitbreiden van parkeermogelijkheden, de AH heeft een regiofunctie voor ongeveer 17.000 inwoners, de meesten van deze inwoners willen wanneer ze boodschappen doen het liefst voor de winkel parkeren.

Na nog een rondleiding door het magazijn en uitleg over het logistieke proces eindigen we het werkbezoek en geven alle deelnemers aan de betekenis van “Beppie” gezien en gehoord te hebben.

We hebben kunnen ervaren dat de AH in Achtkarspelen meer is dan alleen een winkel die zijn commerciële gedachtengoed wil verspreiden.”