Kermisbaas gooit de handdoek in de Feanster ring

Surhuisterveen - De komende kermis op het Torenplein is misschien de laatste, zegt kermisexploitant Sjoerd Everts. Het publiek komt niet meer, maar ook zijn collega’s blijven weg. ,,Ik ha se sels jild ta bean, en noch woenen se net komme.’’

Sjoerd Everts (57) uit Kollumerzwaag reist al jaren de kermissen langs. Samen met zijn familie levert hij diverse attracties en kramen. Hij begon ooit zelf als tiener net van school af bij de zweef en kocht later zijn eigen suikerspinkraam. Om er echt een boterham mee te kunnen verdienen breidde hij later zijn kermishandel uit met een grijper, draaimolen, zweef en oliebollenkraam.

Familie

Zijn familie is er in de loop der jaren ingegroeid. Zo heeft zoon Sjors nu de draaimolen, beheert dochter Samantha de zweefmolen en bemensen zijn schoonouders de oliebollenkraam. ,,Ik hie ek in sjittinte, mar dy haw ik ferkocht. It joech al mei al tefolle drokte. Ik haw in hertstilstân hân en moast it kalmer oandwaan. Mar as ik dy man freegje komt dy ek’’, zegt Everts.

Op die manier kan de Kollumerzwaagster een complete kleine kermis verzorgen. Dat is goed genoeg voor de meeste dorpsfeesten, maar in Surhuisterveen is meer nodig, vindt hij zelf. ,,Sa’n grut doarp, dan hast op syn minst ek botsauto’s noadich.’’ De autoscooters komen dit jaar echter niet. Vorig jaar waren ze er ook al niet. ,,Se wolle hjir net mear hinne. Foarrich jier haw ik myn kollega 750 euro bean, dan hie er de standkosten der út, mar sels dat woe er net.’’

Verleden

Het is vreemd, vindt Everts, want Surhuisterveen heeft het ene succesvolle evenement na het andere. ,,Mar de kermis wol der net. Wy dienen altyd de hjerstkermis, de fuotbalklub die de maitydskermis, mar dy hat dit jier ek al net west.’’ Everts vermoedt dat het verleden hem parten speelt, want bij eerdere edities zijn er wel eens problemen geweest met overlast door drank en drugs. ,,Fjouwer jier lyn hat it goed mis west en doe’t wy hjir begûnen wie it noch folle slimmer. Mar dat ha wy de kop yndrukke kinnen troch sels befeiliging yn te hieren. As de jeugd bier dronk en de fleskes fuortsmiet, dan waard dat fuortdaliks oanpakt.’’

Het heeft echter wel gezorgd voor een slecht imago en een neergaande spiraal, want als het publiek wegblijft, komen de exploitanten niet en met minder attracties wordt het voor bezoekers steeds minder interessant. ,,It wie altyd in grutte kermis, mar sels doe luts it gjin publyk.’’ Het is niet alleen in Surhuisterveen een probleem, weet Everts. Ook in Sappemeer, waar hij al 35 jaar kwam, is de kermis dit jaar niet doorgegaan. ,,En ek Kollum hat al gjin kermis mear. It is in teken fan dizze tiid.’’

Oliebollenkraam

,,De kermis yn de Surventowike wie froeger in gigantysk sukses en der hat ek wol kermis west by de Profronde. Se ha no twa per jier en dy meie net te ticht op inoar sitte, mar it soe better wêze om wer ien grutte kermis te hawwen.’’ Zijn kermis is dit jaar van woensdag 2 oktober tot en met zaterdag 5 oktober. Het is een van de laatste kermissen van het seizoen, dat elk jaar met Pasen begint. In de wintermaanden heeft de familie een oliebollenkraam in Dokkum.

Het zou zomaar de laatste najaarskermis van Surhuisterveen kunnen zijn, zegt Everts. ,,As wy der 500 euro oan oerhâlde, is’t in protte. Yn Sumar hie’k lêsten al mear. As der gjin oare datum komt, is dit de lêste fan Surhústerfean. Dan smyt ik de handoek yn’e ring. It is wol frustrearend, mar ja, as de kollega’s sels net komme wolle as se jild takrije, dan hâld it op. Ik krij myn aginda likegoed wol fol, mar foar de minsken dy’t it noch wol leuk fine is it sûnde. Miskien dat der wol tefolle te belibjen is yn Surhústerfean. Minsken kinne it jild mar ien kear útjaan.’’

Puinhoop

Albert Helfrich, die namens VV Surhuisterveen de voorjaarskermis in het dorp organiseert, vindt dat Everts als ondernemer vooral naar zichzelf moet kijken. Dat ‘zijn’ kermis dit jaar niet doorging, had volgens Helfrich niets te maken met onwillige exploitanten, maar kwam puur door organisatorische problemen. ,,Wy koenen net in goeie datum fine, it paste net yn it skema fan de attraksjes. Soks moat wol treffe.’’ De kermis van Everts noemt Helfrich een ‘puinhoop’. ,,As ik puer sjoch as konsumint, dan is it net in moaie kermis. Der steane mar fjouwer, fiif attraksjes.’’ Volgend voorjaar is er beslist weer een kermis op het Torenplein, belooft Helfrich. ,,Mei botsauto’s.’’