Nieuwe voorzitter voor Doarpswurk

Doeke Fokkema uit Garyp is de nieuwe voorzitter van Doarpswurk. Hij volgt Roelof Bos op, voor wie de zittingstermijn was afgelopen. Fokkema was van 2002 tot 2018 wethouder van Tytsjerksteradiel met onder meer plattelandsbeleid in zijn portefeuille.

Hij typeert Doarpswurk als een prima expertisecentrum dat wel wat meer aan profilering mag doen. Volgens Fokkema is Doarpswurk onterecht te bescheiden. Vanuit Doarpswurk, dat dorpsbelangen en dorpshuizen ondersteunt, wil de voorzitter meewerken aan een nieuw netwerk voor leefbaarheidsinitiatieven.