Werkschuur Staatsbosbeheer Peebos Opende krijgt meer gebruikers

Opende - De Werkschuur van StaatsBosBeheer krijgt meer gebruikers. Naast Staatsbosbeheer zullen ook De Zijlen en theetuin Het Blotevoetenhof zich hier vestigen.

De verbouw tot een multifunctioneel gebouw wordt mogelijk door het ontwerpbestemmingsplan ‘Peebos 1a, Opende’, dat nu door het college van de gemeente Westerkwartier ter inzage is gelegd. Daarnaast voorziet het plan ook in aparte parkeerplaatsen op het terrein voor de medewerkers en een nieuwe ontsluitingsweg. Deze toegangsweg moet ervoor zorgen dat het gemotoriseerd verkeer en bezoekers van de theetuin van elkaar gescheiden worden. Het college is erg enthousiast over het plan.

Maatschappelijk doel

Staatsbosbeheer zorgt voor het beheer en onderhoud van natuurgebieden in het Westerkwartier, samen met onder meer De Zijlen, Reclassering Nederland en de gemeente. Het gebied is een geschikte werkplek voor kwetsbare inwoners om werkritme en werkervaring op te doen. Ook is het een goede locatie voor re-integratie trajecten. De ervaringen hiermee zijn goed en daarom willen Staatbosbeheer, De Zijlen en de gemeente dit graag uitbreiden om zo meer mensen de kans te geven en doorgeleiding naar werk te realiseren. Deze ontwikkeling vraagt om meer ruimte voor onder meer een kantine, werkruimte en opslag. Daarnaast organiseert Staatsbosbeheer steeds meer activiteiten in het gebied, zoals lezingen en wandelingen. De werkzaamheden die Staatsbosbeheer verricht samen met hun partners dienen een maatschappelijk doel.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: ,,De verbouwing van de werkschuur tot een multifunctioneel gebouw levert een mooie meerwaarde op voor de betrokken partijen en voor de bezoekers aan onze gemeente. Het vergroot de aantrekkingskracht van het gebied en draagt bij aan participatie en re-integratie.”

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 11 september zes weken ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Grootegast, Hoofdstraat 97. Het plan is vanaf genoemde datum ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.