Tegemoetkoming Tytsjerksteradiel: grote gezinnen mogen doorzichtige zakken afval inleveren

Als de grijze container één keer in de drie weken geleegd wordt, mogen grote gezinnen overtollig huisvuil in doorzichtige zakken naar de milieustraat brengen.

Met deze mogelijkheid wil het college van Tytsjerksteradiel tegemoet komen aan zorgen van de gemeenteraad dat grote gezinnen in de knel komen door de voorgenomen nieuwe manier van afval inzamelen. Deze huishoudens produceren meer afval dan in de container past.

Het gaat specifiek om gezinnen van zes personen of meer. Overigens hoopt het college dat zij, net als andere gezinnen, al bij het inkopen rekening houden met de maximale inhoud van de grijze container.

Geen avondopenstelling milieustraat

De gemeenteraad besluit op 19 september over het grondstoffenplan, dat er vanaf 2021 toe moet leiden dat inwoners minder huisvuil produceren en dat het overblijvende afval beter gescheiden wordt. Om dat te stimuleren wordt de grijze container eens per drie weken geleegd, in plaats van om de week.

Een andere aanpassing aan het plan is dat de biobak van 1 maart tot 1 november wekelijks geleegd wordt. De rest van het jaar blijft het een keer per twee weken.

De milieustraat gaat veel ruimer open: dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur. Een avondopenstelling zit er echter niet in. Zo is er in de winter verlichting nodig, wat extra kosten met zich meebrengt. Verder leidt avondopenstelling tot hogere personeelskosten.