Ondertekening Taalakkoord in Bibliotheek Surhuisterveen

Surhuisterveen - Wethouder Jouke Spoelstra van gemeente Achtkarspelen tekent volgende week woensdag 18 september het Taalakkoord.

Spoelstra doet dat om twee uur ‘s middags in de vernieuwde en heringerichte Bibliotheek van Surhuisterveen. Door het tekenen van het taalakkoord spreekt de gemeente Achtkarspelen haar betrokkenheid en commitment uit bij het bestrijden van de laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, oftewel ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon (bron:lezenenschrijven.nl).

Taalakkoord

Het Taalakkoord is een initiatief vanuit de overheid om partijen te laten samenwerken bij het verbeteren van taalvaardigheid en het tegengaan van laaggeletterdheid. De partners in het taalakkoord zijn Gemeente Achtkarspelen, Stichting Lezen en Schrijven, het Friesland College en Bibliotheken Noord Fryslân.

Met het ondertekenen van het Taalakkoord, wordt ook de nieuwe website van het Digi-Taalhuis Plus gepresenteerd. Daarnaast vindt de uitreiking van de poëziebundel Dichterbij-Tichterby, gemaakt door deelnemers van het Digi-Taalhuis.