Nieuw seizoen voor Vrouwen van Nu in Twijzel

Twijzel - Voor de afdeling Twijzel van Vrouwen van Nu begint volgende week dinsdag het nieuwe seizoen met een lezing door de heer Schuiling over het doorgangskamp Westerbork in de oorlogsjaren 1942-1945.

Tot en met juni volgend jaar staan er maandelijks bijeenkomsten op het programma, vaak op de dinsdagavond. Er zijn inleidingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals Vrouwen van Nu door de jaren heen, chronische pijn, de Amish in Amerika, de Skûtsjevloot vroeger en nu en een reisverslag door Australië en Nieuw Zeeland. Daarnaast is er bloemschikken en met kerst een stamppot buffet en een feestavond met een combo. In februari is de Jaarvergadering met na de pauze een optreden door het eigen zangkoor en in juni is de afsluiting met een gezellige middag. Tevens zijn er diverse interesse groepjes.

Vrouwen die een afdelingsavond willen bijwonen zijn welkom. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.45 uur in dorpshuis De Bining aan de Simke Kloostermanstrjitte 5 in Twijzel.

Voor meer informatie of aanmelding: G. Buikema-Dalstra (telefoon 0511-541952) of www.vrouwenvannu.nl/twijzel.