Renze Hamstra viert eerste verjaardag na zijn honderdste

Surhuisterveen - Renze Hamstra kreeg vanmiddag in het Suyderhuys bezoek van burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen. Brouwer bracht als cadeau een pakket streekproducten mee voor Hamstra, die gisteren zijn 101ste verjaardag vierde.

,,Dat hie er foarrich jier ek krigen en dat hie him bêst foldien, dus doe’t se fan’e gemeente fregen wat er ha moast haw ik dat mar sein’’, zegt dochter Etje Zijlstra uit Harkema. ,,En it soe my neat ferwûnderje as dy koekjes en sûkelade aanst gau op binne. Gewoan waarm iten fynt heit net folle mear oan, mar wat lekkers dat smakket him bêst.’’

Arm gezin

Renze Hamstra is geboren op 11 augustus 1918 in Surhuizum en groeide op in een arm gezin in Harkema. Vijf jaar geleden overleed zijn vrouw Lubbertje Hamstra-Laanstra, met wie hij op z’n 22ste trouwde. Samen kregen zij een zoon en een dochter en op dit moment heeft de eeuweling twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Zoon Jan overleed vier jaar geleden.

Hamstra werkte in zijn jonge jaren bij de boer en als grondwerker. Hij vervolgde zijn carrière bij de gemeente Achtkarspelen als strater, maar na flinke rugklachten kon hij aan de slag bij de rioolwaterzuivering in Surhuisterveen. In 1975 werd hij afgekeurd en kon hij vervroegd met pensioen.

Duiven en schapen

Zijn grootste hobby’s waren het houden van duiven en schapen. Ondanks zijn hoge leeftijd verkeert Hamstra nog in goede gezondheid: hij reed auto tot zijn 92ste, gebruikt geen medicijnen, hoort nog prima en ziet nog best zonder bril. ,,Heit makket net alles mear mei, mar hy wit wol dat er 101 wurden is. En hy hat bot fan de belangstelling genoaten’’, zegt dochter Etje.

Het verjaardagsfeest is zondag in kleine familiekring gevierd. ,,Hy fûn it prachtich, mar hy wie wol oanein. Om healwei seizen lei er al wer op bêd, mar hjoed wie er wer knap. Boargemaster Brouwer fertelde dat er hjir tiisdei komt te kofje drinken. ‘Dan moatte jo mar yn ‘e polonêse foarop’, sei Brouwer. No, dat fûn heit prima, haha.’’

Hamstra loopt nog alle dagen met de rollator naar de eetzaal. ,,Dan bliuwt er dochs yn beweging, ek al yt er net safolle mear. As wy komme fertelt hy ek hast neat, mar ja, safolle makket er fansels ek net mear mei. En it bliuwt allegear ek net sa goed mear hingjen.’’