Alternatief plan voor Miedengebied

REGIO - Er komt weer ruimte voor het inrichten van natuur en het verbeteren van de landbouwstructuur in Achtkarspelen-Zuid. Op 10 juli 2019 stelden Provinciale Staten vast dat de gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid aan de slag kan met het plan ‘De Mieden op zijn mooist’. In dit plan draait het om het maken van robuuste natuurkernen met daaromheen een schil van overgangsgebieden

In 2018 besloot de provincie Fryslân tot een aankoopstop op natuurgrond in verband met een dreigend tekort op de natuurontwikkelingsopgave. Daarmee was er ook in Achtkarspelen-Zuid geen geld beschikbaar voor de aankoop van grond en natuurinrichting. De gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid onderzocht in opdracht van de provincie Fryslân wat de mogelijkheden zijn om de natuurinrichting in Achtkarspelen-Zuid op een goede manier af te ronden. Daaruit volgde het plan ‘De Mieden op zijn mooist’. Na de goedkeuring van het plan door Provinciale Staten is de aankoopstop in Achtkarspelen-Zuid opgeheven en is er geld beschikbaar voor aankoop van grond en voor kavelruil. De gebiedscommissie gaat het plan verder uitwerken en uitvoeren.

Een robuust natuurnetwerk

Het Miedengebied is zo bijzonder door het mineraalrijke grondwater dat omhoog komt – de kwel. Dit kwel zorgt voor bijzondere en gevarieerde natuur en is daarom een sterke drijfveer om de natuurwaarden te behouden en de biodiversiteit te versterken. In het plan ‘De Mieden op zijn mooist’ staat hoe dit kan door het maken van robuuste natuurkernen met daaromheen een schil van overgangsgebieden tussen natuur en landbouwgrond. Dit dient natuurdoelen, recreatiedoelen en de verbetering van de landbouwstructuur. Dat kan alleen functioneren door de inzet van en samenwerking tussen boeren, natuurbeheerorganisatie(s) en particulieren. Voorzitter gebiedscommissie Baukje Nijboer: “Door samen te werken en door koppelkansen te maken ontstaat meerwaarde. Niet alleen voor de Mieden, maar ook voor de gebieden die er omheen liggen. Fiets- en wandelroutes zorgen ervoor dat ook mensen van dit gebied kunnen genieten. Ook de landbouwstructuur kan daarmee sterk verbeterd worden.”

Uitwerking

De komende tijd werkt de Gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid het plan uit en onderzoekt wat er allemaal nodig is om het plan uit te voeren. Zodra meer duidelijk is, brengt de commissie een nieuwsbrief uit over het project. Het plan ‘De Mieden op zijn mooist’ is te downloaden via www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling.