Basiscursus over het jodendom in it Koartling

​BUITENPOST - De vraag, of er in Nederland sprake is van een joods-christelijke samenleving, is iets wat velen bezighoudt. Een feit is dat het christendom veel heeft overgenomen van de joodse omgeving waarin het tweeduizend jaar geleden ontstond.

Tegelijk hebben de christenen in Europa joden eeuwenlang slechts als tweederangs burgers geduld. Vaak werden joden maatschappelijk volledig buitengesloten en niet zelden werden zij heftig vervolgd.  Ook nu – in Nederland – vormen joden in toenemende mate het mikpunt van belediging en geweld.

Maar … wat weet je eigenlijk van het jodendom? Van de joodse cultuur en het joodse leven? Wat maakt het bijzonder? Na het volgen van deze basiscursus heeft het jodendom voor jou veel minder geheimen. Dan weet je dat de afbeelding bij dit artikel een foto is van een talliet of talles: een rechthoekig omzoomd gebedskleed met aan de vier hoeken draadjes (tsietsiet), dat  – doorgaans door mannen – wordt gedragen tijdens het ochtendgebed.

VOOR WIE?    De basiscursus is voor iedereen die belangstelling heeft voor religie, cultuur en geschiedenis, specifiek in relatie tot het jodendom en het joodse leven.

DOCENT:    Hans Abbink.

START:    De basiscursus het jodendom start op 23 september 2019.

FREQUENTIE:    De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten: 23 september, 28 oktober, 25 november, 27 januari, 24 februari en 23 maart.

TIJD:    De cursus vindt op maandagavond plaats, van 19.30 tot 21.30 uur.

KOSTEN:    € 75,00, inclusief koffie of thee.

OPGAVE:    Via e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 september 2019.

BETALING:    Na inschrijving ontvang je een verzoek tot betaling van de kosten. De betaling daarvan moet vóór de aangegeven datum plaatsvinden.

LET OP:        De basiscursus het jodendom vindt uitsluitend doorgang bij voldoende belangstelling.