Iepenloftspul Houtigehage

HOUTIGEHAGE - Het SWS-Wâldhúske aan de anders zo rustige Skoallewyk in Houtigehage is momenteel het middelpunt van het binnenkort op te voeren Iepenloftspul “Gean of Bliuwe….?” . Twee keer in de week wordt er ‘s avonds gerepeteerd door ruim 20 spelers en medewerkers. Vanaf medio mei komen hier tot aan de voorstellingen nog een aantal zaterdagen bij. De première van 14 juni nadert al met rasse schreden!

Prachtig ligt de toneellocatie erbij in de late avondzon. Vogels zingen hun lied in de grote lindebomen naast het huisje. Een bijzondere sfeer die de spelers zo waarderen bij een iepenloftspul. Een paar koeien aan de overkant van de Skoallewyk zijn nieuwsgierig. Als reactie op de muziek en stemmen van spelers klinkt een luid geloei. Spelers lachen en stoppen even door de hilariteit. “Trochspylje blinder!” roept regisseur Wimpy de Vries meteen: “Dit kin yn in foarstelling ek gebeure, dan balte jim sels mar wat lûder as sy!!!” Nog geen vijf minuten later dendert met een zekere regelmaat zwaar materieel van het naastgelegen loonbedrijf langs de oefenlocatie. Boeren willen voor donker de kuilbult onder het plastic. Al morrend is het nu echt stoppen, je kunt elkaar niet meer verstaan. “Net op omseure” roept voorzitter Marten Wijnstra van de organisatiecommissie. “Ien fan ús sponsoren, moatte wy sunich op wêze!” Zo tegen schemer komt souffleur Bauke Benedictus snel aanrijden en stapt met het script naar zijn stoeltje. “Ja minsken, ik wit it, ik bin let, mar it is ûngetiid, no.”

Deze ontspannen sfeer is kenmerkend voor de deelnemers aan het iepenloftspul in Houtigehage. Na “De Omkearde Staking” van twee jaar geleden was door de spelersgroep aangegeven graag nog eens aan een productie mee te willen doen. “As Wimpy de Vries op ‘e nij in stik skriuwe kin en hy wol sels wer regissearje, dan bin ik wer fan de partij”, zo geeft speler en assistent-regisseur Jan van der Heide aan. Zo geschiedde. Middels nauwe samenwerking tussen Wimpy, Rinze Dijkstra – verantwoordelijk voor liederen, muziek en dans – en Jan van der Heide is “Gean of Bliuwe…?” tot stand gekomen.

Net als twee jaar geleden heeft dit iepenloftspul een inhoud en opzet die aansluit bij de bijzondere sociale historie van Houtigehage en de plek waar het iepenloftspul wordt opgevoerd. De vraag “Gean of Bliuwe….?” brengt zo’n honderd jaar geleden heel wat teweeg in het buurtschap Luchtenveld bij Houtigehage. Wanneer de hoofdpersoon door de erbarmelijke leefomstandigheden en gebrek aan toekomstperspectieven aangeeft te willen vertrekken naar Amerika, dan ontstaat een situatie waarbij naast zijn eigen tweestrijd iedereen binnen de kleine gemeenschap hier wel een mening over heeft…..

Het iepenloftspul “Gean of Bliuwe” heeft als ondertitel “de sirkel fan it libben”. Zaken als werkloosheid, arrogantie van de macht, politieke en religieuze tegenstellingen, vluchtelingenproblematiek zijn items die niet alleen honderd jaar geleden speelden. Zeker niet! Daarom is dit iepenloftspul zeer actueel! En zeker geen zware kost: de inhoud ademt de kenmerkende sfeer bij “de Wâldsjers” die is gebaseerd op humor en “nocht oan ûnnocht”.

Vermeldenswaard is het dat de organisatie bewust gekozen heeft voor een ‘low-budget opzet’. “Wy libje hjir yn in mienskip dy’t noch spoaren fan it ferline yn him draacht”, aldus Marten Wijnstra. En hij gaat verder: “Om nei dit iepenloftspul te gean mei der gjin finansjele drompel wêze”. Daarom moet het toegangskaartje betaalbaar blijven. Dus inzetten op veel sponsoren, fondsen en eigen inbreng van de medewerkers. Met als resultaat een mooie voorstelling “foar in sliterspryske” van € 11,50.

En daar zit dan ook nog een bak koffie of thee bij in. Bovendien kan er aan Houtigehaagsters assistentie worden verleend bij het bestellen van de kaarten (vanplan.nl). “Gjin inkelde reden om net te kommen”.

De repetitie loopt ten einde. Wie dat wil, kan nog net even wat drinken in het wâldhúske. “De tredde helte by ‘ús’ Monica”. Met natuurlijk een zak drop midden op de tafel. Wat moet je toch zonder die trouwe vrijwilligers? Mienskip ten top!

“Gean of bliuwe” wordt opgevoerd in de voortuin van het Wâldhúske aan de Skoallewyk 10 in Houtigehage. De voorstellingen zijn op 14, 15, 16, 21, 22 en 23 juni. Aanvang om 20.30 uur. Op zondagmiddag 15.00 uur. Entree € 11,50 incl. thee of koffie tijdens de pauze. Zie voor kaartverkoop: www.iepenloftspulhoutigehage.nl