Blik op het verleden (32)

SURHUISTERVEEN - Oud-Feanster Cor Dam tekent en schildert al zijn hele leven. Dam heeft tientallen prenten gemaakt met beelden van Surhuisterveen in vroeger tijden (minimaal vijftig jaar geleden). Vandaag aflevering 32.

Rustig een kopje koffie drinken onder de leilinde op een middag in 1890 voor de woning van Jan Jacob Stulp aan de Gedempte Kolk. Zo rustig als toen was het op 13 mei 1853 niet. Er was brand uitgebroken in de houtloods van Jan Sapes Schuilenga. De brand was zo hevig, mede door de oostenwind, dat de belendende percelen, met rieten daken, van de grutter Klaas Sipma en van winkelierster Sepke Poppinga en behuizing en schuur met goederen van bakker Wiebren Poppinga tot de grond afbrandden. Alleen de voorgevels bleven staan. Het turfschuurtje van de pastorie, de woning van smid K. Raven en het houtstek van de weduwe J. Kuipers liepen wel schade op maar bleven behouden. Het woonhuis van Schuilenga bleef eveneens gespaard, maar de schuur brandde volledig af. De bewoners van andere huizen zijn met de schrik vrij gekomen. Zodra de burgemeester jonkheer D.W. van Haersma de With van de brand hoorde spoedde hij zich in allerijl naar de plaats des onheils en hielp de orde te bewaren, bevelen uit te delen en hielp hij mee met blussen.

Oorzaak? Schuilenga was tijdens het theedrinken gaan voorlezen uit de Bijbel en had vuur in een botervat gedaan om het vat ondertussen te drogen en daar ging het mis.

De verzekering dekte de schade en wederopbouw vond plaats, echter de herinnering aan de brand blijft, totdat die is verdwenen uit het collectieve geheugen. Zover is het wel in 2019.

Cor Dam stelt hij het zeer op prijs om reacties en/of aanvullingen op dit artikel te krijgen. Dam is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-51262430 en per mail via het mailadres cornelisdam@gmail.com

Siety Oegema, Cor Dam