World Servants Drogeham bedankt gulle gevers

DROGEHAM - World Servantsgroep Drogeham heeft in de afgelopen maanden een groot aantal acties gehouden om geld in te zamelen voor een reis naar Zuid-Afrika en ook om een project aldaar financieel te kunnen ondersteunen.

World Servantsgroep Drogeham: ,,Wij kunnen u laten weten dat we het geld bijeen hebben, mede dank zij uw hulp en steun. Iedereen die ons hierin heeft gesteund, hetzij met de acties, maar ook de sponsoren die ons financieel hebben gesteund, heel erg bedankt!"

Enthousiaste bouwers
,,Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen voor onze reis. Inmiddels hebben we kennisgemaakt met de overige groepsleden, want we gaan samen met een groep enthousiaste bouwers uit Leeuwarden en De Westereen."

Drie weken Zuid-Afrika
Op 20 juli vertrekken wij naar Zuid-Afrika, waar wij drie weken zullen verblijven om te gaan bouwen aan het Lighthouse, onderdeel van Good News ZA, een interkerkelijke organisatie die wordt geleid door Theo en Jinke de Jong.

Blijf op de hoogte
U kunt ons ook tijdens onze voorbereidingen blijven volgen op Facebook (@drogehamworldservants) of via www.worldservants.nl/drogeham.