Blik op het verleden (31)

SURHUISTERVEEN - Oud-Feanster Cor Dam tekent en schildert al zijn hele leven. Dam heeft tientallen prenten gemaakt met beelden van Surhuisterveen in vroeger tijden (minimaal vijftig jaar geleden). Vandaag aflevering 31.

Plant een boom voor later is de slogan nu in verband met de klimaatverandering. Dat was begin 1900 wel anders aan de Groningerstraatweg, want daar zijn de bomen allen gerooid. Wat echter niet veranderde is het pesten, dat is van alle tijen, want het meisje rechts tegen de boom geleund mag niet mee doen met het groepje aan de andere kant van de weg. Waarom niet?

In de verte is het doktershuis op de Kolkstraat nog te zien. Ook de doorrit van de herberg van Huistra is zichtbaar. In de eerste woning vanaf de Kolk gezien, woonde destijds de familie Postma. Dochter Ans trouwde met slager Hendrik Witteveen. Daarnaast woonde toen Jeen Wouda en daar weer naast Wiebren Douwe Wijnalda, hij had daar een smederij. In 1908 is hij overleden en in 1911 verkoopt de weduwe Wijnalda de woning met een vuurhut.

Een vuurhut is een plaats waar je vuur mag stoken. Het pand is later verbouwd tot groentewinkel en Jan van der Grift exploiteerde daar zijn groente zaak. De winkel van Van der Grift grensde aan het pand van schoenenwinkel van Wieren. Met deze gegevens en deze prent is het mogelijk om een indruk te krijgen van hoe het vroeger was, want nu is van dit tafereel in de Groningerstraat niets meer terug te vinden.

Cor Dam stelt hij het zeer op prijs om reacties en/of aanvullingen op dit artikel te krijgen. Dam is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-51262430 en per mail via het mailadres cornelisdam@gmail.com

Siety Oegema, Cor Dam