Raad Achtkarspelen (nog) niet achter Regiodeal

BUITENPOST - Een deel van de raad van Achtkarspelen heeft de nodige twijfels over de effecten van de Regiodeal voor de gemeente. De scepsis leidde er donderdagavond zelfs toe dat besluitvorming over het stimuleringsproject achterwege bleef.

Een meerderheid - de fracties van FNP, PvdA, PVV, GroenLinks, VVD en Raadslid Buising - was van oordeel dat er nog teveel onduidelijkheden en onzekerheden zijn waardoor de stemming over het stuk verdaagd werd. De coalitiepartijen, die door het ontbreken van twee raadsleden in de minderheid waren, zien wel al voldoende perspectief. Voor het CDA, CU en GBA had de besluitvorming dan ook mogen plaatsvinden.

Portefeuillehouder Oebele Brouwer is eveneens van oordeel dat de kansen verwoord zijn in de plannen. ,,Het belangrijkste is dat de wij de Regiodeal hebben binnengehaald. Het is nu tijd om de businessplannen in te vullen en daar zitten we bovenop”, zo stelde Brouwer.

Onder andere Theun Nicolai van de PvdA-fractie gaf aan dat Achtkarspelen zich hard moet opstellen wanneer het gaat om de verdeling van de beschikbare gelden. In de Regiodeal-pot zit een bedrag van 57,5 miljoen euro voor Noordoost-Friesland. Op basis van het inwonertal moet Achtkarspelen daar 25 procent van krijgen, vond Nicolai. Het mag in de ogen van de sociaaldemocraat niet zo zijn dat Achtkarspelen er opnieuw bekaaid vanaf komt. ,,Dat was wel het geval bij ANNO, de voorloper van de Regiodeal.”

Het Regiodeal-geld is gedeeltelijk bestemd voor Holwerd aan Zee en deels voor de economische versnellingsagenda van de gemeenten in Noordoost-Friesland. De pot wordt financieel gevoed door talrijke partijen, waaronder overheden. Achtkarspelen stopt, zo is de bedoeling, een bedrag van bijna 1,3 miljoen euro in het stimuleringsprogramma. Harrie Graansma van de PVV zei eerst graag beleid te willen zien alvorens geld in het project te steken. ,,Ik mis een stukje concretisering. Het is niet helder waar de winst te behalen is voor Achtkarspelen.”

Namens het CDA stelde Doethyna Vriesema in kansen te willen denken. ..Niets doen is geen optie. We moeten door.” Wat de Regiodeal precies gaat opleveren, is volgens mevrouw Vriesema op dit moment nog niet helemaal helder. Maar één ding is in haar optiek wel duidelijk: ,,de streek krijgt door de Regiodeal een boost”.

Burgemeester Brouwer benadrukte als portefeuillehouder dat de Regiodeal een gezamenlijk belang voor Noordoost-Friesland is. Van de bouwcampus in Dokkum zal ook Achtkarspelen profijt hebben, aldus Brouwer.

De politiek van Achtkarspelen gaat zich binnenkort opnieuw over de Regiodeal buigen. Omdat er sprake is van een strak tijdschema kan besluitvorming niet lang op zich laten wachten, stelde Brouwer. Uiteindelijk werd overeengekomen om een extra raadsvergadering te houden op donderdag 9 mei en dan te stemmen over de Regiodeal.