Huurders verankeren via Contactraad stem

Buitenpost - Ze zitten van dorp tot dorp boven op het nieuws. De leden van Stichting Contactraad SWA weten hoe in Achtkarspelen de huurwoningenmarkt zich ontwikkelt. Wettelijk hebben ze het recht op informatie, zodat ze bij wijze van spreken respect voor hun rol kunnen afdwingen. Daarnaast is ook per wet overleg huurders en verhuurders vastgelegd dat huurders over het recht op advies beschikken.

Recent hebben Henk van Veenendaal als voorzitter van Stichting Contactraad SWA en Riekele T. Heida als directeurbestuurder van SWA een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst en een nieuw reglement ondertekend. “Vanaf onze oprichting in 1975 zijn we aldoor met elkaar in gesprek over de belangen van huurders”, aldus Van Veenendaal. “De wetgever heeft ingezien dat dit niet een kwestie van vrijblijvendheid mag zijn, maar een serieuze benadering van beide kanten verdient”. Hij wijst onder meer op de Woningwet 2015 waarin organisaties voor huurders extra bevoegdheden hebben gekregen. Als directeurbestuurder van SWA is ook Heida gecharmeerd van de samenwerking. “Het geregeld overleg met een hechte groep direct betrokkenen houdt ons bij de les en geeft het uitwisselen van ideeȅn een levendig karakter. Gemeentebreed houden wij zo voeling met het veld”.

De Contactraad bestaat uit maximaal twintig leden: vijf per district. Achtkarspelen is hiertoe opgedeeld in vier districten. De raad geniet ook het recht een bindende voordracht te maken voor tenminste een derde van de raad van commissarissen voor Stichting Woningbouw Achtkarspelen.