Feestelijke herdoop beurtschip Grouw

Earnewâld - Na meer dan twee jaar renovatie van al het ijzerwerk in Drogeham en nu een jaar timmeren en schilderen in Eernewoude is het beurtschip Grouw klaar.

Vrijdag werd de restauratie van het beurtscheepje Dorp Grouw afgerond met een feestelijke herdoop bij het Skûtsjemuseum in Earnewâld. Wethouders Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel) en Harjan Bruining (Achtkarspelen) waren hierbij aanwezig.

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn in november 2015 samen met het lokale bedrijfsleven het werkervaringsproject gestart. Een team van werkzoekenden heeft het beurtschip weer in de oude luister teruggebracht. Het schip ‘Dorp Grouw’ is het laatst bewaarde beurtschip van Fryslân. Na haar werk als beurtschip, heeft het schip dienstgedaan als plezierjacht, vissersboot en woonboot. Begin 2011 is het schip gekocht door de stichting ‘Dorp Grouw’. De stichting is bijzonder blij met het resultaat waarmee een prachtig scheepje is behouden voor Fryslân.