Achtkarspelen wil inwoners bij duurzaamheid betrekken

BUITENPOST - Achtkarspelen wil de inwoners van de gemeente betrekken bij de invulling van het duurzaamheidsbeleid. Op wijk- en straatniveau gaan we met de mensen praten, aldus wethouder Margreet Jonker.

Volgens mevrouw Jonker wachten gemeenten ‘majeure opdrachten’ als het gaat om energietransitie. Als voorbeeld noemt ze de taakstelling om in 2030 bij de woningvoorraad 25 procent van de huizen van het gas af te krijgen. Het energieakkoord zoals dat door het Rijk is gesloten, hebben we als lokale overheid te volgen, weet de wethouder.

In Achtkarspelen is een startnotitie duurzaamheidsbeleid gemaakt met tal van aspecten die een bijdrage moeten leveren aan een beter klimaat en milieu. Items die in het stuk aan de orde komen zijn onder meer energieopwekking, water, duurzame mobiliteit, het voorkomen van verstening, verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en biodiversiteit.

De raad van Achtkarspelen boog zich donderdag over de startnotitie. Diverse partijen gaven aan dat de gemeente wel realistisch moet blijven en dat de burgers niet op (hoge) kosten moeten worden gejaagd. Ook werd gepleit om gebruik te maken van lokale expertise in plaats van ‘dure adviseurs van buiten’ aan te trekken. Een motie hierover van de FNP en PvdA kreeg unanieme steun.

In hun betogen gaven de politici weinig concrete zaken aan. Harrie Graansma van de PVV liet blijken geen heil te zien om de energietransitie te realiseren met zonnepanelen en windmolens. ,,Dat is een miljarden verslindende kapitaalsvernietiging.” Volgens Graansma lijkt in de toekomst de zogeheten thoriumcentrale een goede vervanger te worden voor de fossiele energie.

Raadslid Rinus Buising vroeg zich af waarom Achtkarspelen voorop wil lopen op het gebied van duurzaamheid. Deze ambitie wordt in de startnotitie uitgesproken. Buising pleitte ervoor om behoedzaam te werk te gaan, onder meer vanwege het kostenaspect. ,,De risico’s treden juist op omdat we kennelijk het braafste jongentje van de klas willen zijn.”