Bouw woningen sportcomplex Twijzel kan beginnen

Twijzel ‘We kunnen los in Twijzel’, zei wethouder Jouke Spoelstra toen hij samen met directeur bestuurder Riekele T. Heida van Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) de overeenkomst ondertekende voor twee twee-onder-een-kapwoningen op het sportcomplex in Twijzel. ‘Met de optie voor nogmaals twee van dergelijke woningen voor de sociale huur’, vulde Heida aan. Totaal worden er acht woningen op de locatie gerealiseerd. De overige vier huizen worden door een lokale ontwikkelaar uitgevoerd. ‘De plannen zijn volledig voorbereid met SWA, omwonenden, de verenigingen en de ontwikkelaar, in goede samenwerking en met grote betrokkenheid’, aldus Jouke Spoelstra.

Herinrichting

Het bestemmingsplan over de herinrichting van de sportvelden Twijzel werd eind 2018 vastgesteld. ‘Het is mooi dat de handtekening er dan zo snel staat’, zei wethouder Spoelstra. Met het ondertekenen van de overeenstemming tussen de gemeente en SWA is de realisatie van woningen in Twijzel mogelijk. ‘Het is de bedoeling dat SWA nu de bouwvergunningsaanvraag indient. Als alles meezit kunnen de eerste bewoners begin volgend jaar op de nieuwe plek wonen.’ De gemeenteraad van Achtkarspelen stelde in 2015 geld beschikbaar voor de aanleg van een kunstgrasveld en gaf het college de opdracht om het vrijkomende terrein te ontwikkelen voor woningbouw. De sportaccommodatie voor de korf- en voetbalclub zijn inmiddels naar volle tevredenheid in gebruik.