Hervormde gemeente Gerkesklooster – Stroobos organiseert feestelijk weekend

Gerkesklooster

Een bijzondere renovatie heeft in het voormalig Brouwhuis van de Hervormde gemeente Gerkesklooster – Stroobos plaatsgevonden. De oude kerktoren heeft een nieuwe entree gekregen en er zijn passende sanitaire voorzieningen gekomen, waaronder een invalidentoilet.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Fryslân. De Hervormde gemeente organiseert daarom een feestelijk gemeenteweekend. Daarbij staat zaterdag 13 oktober in het teken van festiviteiten voor en door de gemeente. Op zondag 14 oktober gaan de kerkdeuren open voor iedereen en zal de entree 's middag om 14.00 uur feestelijk geopend worden.

Aansluitend zal er een korte Dankvesperviering plaatsvinden met als thema: 'Klopt en er zal open gedaan worden' onder leiding van pastor Froukje Wesseling – Schilstra.

Daarna is er gelegenheid om de toren te bezichtigen onder het genot van een kop koffie of thee. Voorts zal er om 16.00 uur een kamerconcert plaatsvinden door het koor 'Zingt Gode lof' uit Gerkesklooster – Stroobos. Bijzondere muzikale medewerking zal er tijdens dit concert zijn van vader en zoon Jan en Jelle Dotinga en Dineke Oostra – Kamminga.


Auteur

Redactie