Buitenposter buurt De Spikant viert veertigjarig bestaan

Buitenpost

De eerste bewoners van De Achtkant en De Spil in Buitenpost vestigden zich veertig jaar geleden op deze buurt. Deze mijlpaal was de aanleiding voor het bestuur van buurtvereniging De Spikant een jubileumfeest te organiseren. Dit feest vond zaterdag plaats, op Nationale Burendag 2018.

Er werd een feestelijk programma samengesteld. Voor de happening werden bewoners en oud-bewoners uitgenodigd. Op zeventien adressen van de buurt hebben nog steeds de eerste bewoners onderdak. Dat betekende dat het nog een hele klus was om de adressen van de oud-bewoners te achterhalen. Maar het lukte. In totaal 85 (oud)-buurtbewoners meldden zich aan de voor de jubileumviering. Ze kwamen van heinde en verre.

’s Middags om 15.00 uur was de ontvangst in de Fonteinkerk, een prachtige locatie midden in de buurt. Bewoners en oud-bewoners ontmoetten er elkaar weer, soms na vele jaren. Het was gelijk een gezellige reünie-sfeer.

Na het welkom kreeg burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen het woord. Gerbrandy typeerde de buurt als een voorbeeld voor de samenleving: heel harmonieus, actief, samen zaken aanpakken en saamhorig. Bert Vegter, een van de bewoners, hield een interessante en informatieve lezing over de historie van het woongebied. Vele aspecten kwamen aan de orde: de waterhuishouding, grondsoorten, Haersmastate, grondaankopen door gemeente et cetera. Al met al een boeiend verhaal.

Speciaal voor de jubileumviering werd er een fotopresentatie gemaakt van de buurt 1978-2018. Er werden heel veel foto’s opgevraagd en aangeleverd. Deze werden verwerkt in een presentatie op USB-stick met veel naslagwerk. De aanwezige gasten kregen de première te zien. Burgemeester Gerbrandy kreeg de eerste usb-stick met de fotopresentatie aangeboden. Dit ging op een ludieke wijze. De usb-stick was bevestigd op een hockeystick. Hoe krijg je zo’n stick in de computer…   Voor alle (oud)-bewoners was er een usb-stick beschikbaar.

Daarna werd er getoost op het veertigjarig bestaan.

Gezamenlijk maakten alle aanwezigen een rondwandeling door de versierde buurt met vlaggen en ballontrossen. Omdat moeder natuur de baas blijft - hoe goed je ook zaken organiseert - was de jubileumcommissie door het onstuimige weer genoodzaakt de feestelijke barbecue te verplaatsen. De tentbouwer durfde het niet aan het tentpaviljoen op het Spilplein middenin de buurt op te bouwen. In goed overleg met cateraar The Point en koster Johan Vellema van De Fonteinkerk werd besloten het vervolg van het jubileumfeest ook in de kerk te houden.

Met muzikale ondersteuning werd er genoten van een heerlijk en goed verzorgde barbecue. Vele (oud)-verhalen en nieuwe kennismakingen kwamen aan de orde. Oud-bewoners konden ook nog even in hun oude huis kijken. 

Het bestuur van buurtvereniging De Spikant kijkt met tevredenheid terug op het geslaagde evenement. De Spikant is een actieve buurtclub, die jaarlijks diverse activiteiten organiseert zoals een ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie, snertparty, kerstborrel, barbecues, excursies et cetera. Ook het wel en wee in de buurt wordt niet vergeten. En een eigen schoffelploeg onderhoudt de plantsoenen. Doordat bewoners aan vele activiteiten meedoen ontstaat er een hechte band  die de saamhorigheid zeker doet vergroten, aldus De Spikant.

 


Auteur

Redactie