Rasechte fûgeltsjeman Albert Bakker krijgt bijzondere speld

Drachten/Harkema

Meer dan vijftig jaar was hij zeer actief voor volièrevereniging De Woudzangers. Voor het zestigjarig lidmaatschap kreeg Albert Bakker vrijdagochtend een speld van de nationale bond NBvV.

Bakker is een groot deel van zijn leven lid geweest van De Woudzangers. De geboren en getogen Surhúster was één van de grondleggers van volièrevereniging Drogeham en omstreken, zoals de club feitelijk heet. Maar deze naam wordt alleen nog in officiële documenten gehanteerd.

Het ereteken voor het zestigjarig lidmaatschap kreeg Bakker (86) opgespeld door voorzitter Sicco Veenstra van het district Friesland van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). De uitreiking vond plaats in Neibertilla in Drachten, waar Bakker sinds het voorjaar van 2016 verblijft. Daarvoor was Surhuizum ruim acht decennia lang zijn woonplaats.

Met een aantal vogelliefhebbers uit de directe omgeving was Bakker aan het eind van de jaren vijftig lid van de vereniging in Kollum. ,,Mar dat foldie ús net sa bêst”, vertelt Bakker. ,,Wy fielden ús der net thús.” Het bracht zijn maat Klaas Nicolai op het idee om zelf een club op te richten waarna in 1958 volièrevereniging Drogeham en omstreken een feit werd. Bakker was één van de medeoprichters.

De eerste twee shows van de nieuwe vereniging werden ook daadwerkelijk in Drogeham gehouden. In het eerste jaar was de bovenverdieping van Café De Ham het toneel van de tentoonstelling. Het gesleep met de kooien en andere materiaal bij de trappen op viel de leden zwaar. Daardoor werd er een jaar later uitgeweken naar een oud schoolgebouw in het brinkdorp. Deze huisvesting was evenmin een lang leven beschoren omdat het pand onder de slopershamer verdween.

In Drogeham waren weinig tot geen alternatieve plekken voorhanden, waarna de vereniging elders terechtkwam. Dit werd Harkema. In hotel-café De Klok van Hendrik van der Veen - eveneens een fûgeltsjeman - kon de club voortaan haar shows houden. Het bestuur van De Woudzangers had aanvankelijk weinig hoop op een plek in De Klok. De accommodatie was net gebouwd. ,,Wy doarsten der net hinne omdat it allegear nij wie”, lacht Bakker over de aarzeling van destijds.

Een nieuwe verhuizing zou er niet meer komen. De Woudzangers houdt haar jaarlijkse show nog steeds in De Klok in Harkema. ,,Wy hearre by de ynventaris”, aldus de bestuursleden Benny van den Akker en Cees Wiersma.

Albert Bakker maakte zich op vele terreinen verdienstelijk voor De Woudzangers. Zo bekleedde hij maar liefst van 1958 tot en met 1988 de post van secretaris. Bakker was een manusje van alles, omschrijven bestuursleden de oud-Surhúster. ,,Hij heeft heel veel voor de club betekend.” Ook de maandelijkse vogeltjesmarkt kwam uit de koker van Bakker. Al zijn inspanningen leverden Albert Bakker het erelidmaatschap van De Woudzangers op.

De vogelhobby kreeg Bakker thuis met de paplepel ingegoten. ,,Ik ha myn hiele libben fan fûgels hâlden”, aldus het erelid. De kleurkanaries, klein tropisch en wildzang; het is een greep uit de vogels die Bakker in zijn volières had. ,,Ik wie net in man fan hiele djoere fûgels.”

De Woudzangers is met bijna tweehonderd leden de op een na grootste volièrevereniging van Nederland. Alleen op Urk zijn er meer liefhebbers. Districtsvoorzitter Veenstra prees bij de uitreiking van de speld alle inspanningen die Albert Bakker voor De Woudzangers heeft gepleegd. ,,It is geweldich wat jo allegearre dien ha.”

Net als vele andere verenigingen maken volièreclubs zich zorgen over de afnemende ledenaantallen en de vergrijzing. ,,De jongerein wurdt net mear grut brocht mei de natuer”, aldus Veenstra. Eén van de doelstellingen van het Friese NBvB-district is om voorzichtig samen te werken met andere verenigingen met levende have. We verschralen allemaal qua ledenaantal, weet Veenstra. ,,Gearwurking is een must.”

 


Auteur

Redactie