Discipelschapscursus in De Lantearne te Surhuisterveen

Surhuisterveen

De cursus ‘Leren leven van genade’ gaat begin oktober opnieuw van start in Zalencentrum De Lantearne.

In deze cursus staat het Evangelie van Jezus Christus centraal en krijg je handvaten om te groeien in een persoonlijke relatie met God. Vanuit je relatie met God mag je ontdekken wie je bent en waartoe je geschapen bent. Heb jij ook het verlangen om te groeien in geloof en Jezus (beter) te leren kennen? Wil je weten wat het betekent om Gods geliefde kind te zijn? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 18 september. De zaal is open vanaf half acht.

Voor meer informatie of aanmelding zie www.stichtingrevelation.org.


Auteur

Redactie