Nostalgische Boerendag Opende viert lustrum

Opende

Bij camping Jiltdijksheide aan de Kolonieweg te Opende wordt op zaterdag 18 augustus alweer voor de vijfde keer het evenement “Nostalgische Boerendag Opende” gevierd.

Het evenement duurt van 10.00 tot 16.00 uur en in verband met het lustrum zal de feestelijke opening worden verricht om 11.00 uur door wethouder De Haan van gemeente Grootegast, die op de dorsmachine de eerste schoof van de dag in de dorsmachine zal doen.

Tijdens dit evenement ligt het accent op de manier van werken in de landbouw van de jaren ’60 en daarvoor. De jaren ’60 vormen een keerpunt in de wijze van landbouw bedrijven. Enerzijds ontstonden mogelijkheden om de landbouw efficiënter en bedrijfsmatiger aan te pakken door de ontwikkelingen in de techniek, terwijl anderzijds deze mogelijkheden werden ondersteund door verregaande schaalvergroting.

Boerenleven

Het evenement Nostalgische Boerendag Opende besteedt veel aandacht aan het verdwenen boerenleven. Er zijn demonstaties met een van de weinige nog werkende dorsmachines in Nederland, ouderwets ploegen, zeismaaien en nog veel meer.

Er worden weer tientallen oldtimer tractoren verwacht, die in oude luister hersteld, hun werking kunnen demonstreren. Er is onder andere een wedstrijden ringsteken met trekkers. Voor de kleinsten zijn er demonstraties ponyrijden.

Oude ambachten

Het spreekt vanzelf dat er aandacht is voor oude ambachten zoals eendenkorven vlechten, paling roken en er zijn marktkraampjes met verse landbouwproducten.

Zo’n dagje uit met het hele gezin hoeft niet duur te zijn: door de inzet van veel vrijwilligers en door enige subsidies en sponsoren is ook dit jaar de entree gratis.

Meer informatie is te vinden op Facebook via Nostalgische Boerendag Opende