Geschil over één woord: later besluit over Lauwerskwartier

Surhuisterveen

De uitbreiding van bedrijventerrein Lauwerskwartier loopt enige vertraging op. De gemeenteraad van Achtkarspelen kon donderdagavond door een taalkundige discussie geen besluit over de tweede fase nemen omdat de stemmen staakten.

Een amendement van de PVV-fractie leidde tot het evenwicht in de stemmerij (tien tegen tien). Harrie Graansma van de PVV vroeg in het amendement om een tekstuele aanpassing.

Om bedrijven enigszins uit het zicht van omwonenden te houden, pleitte Graansma voor ‘een minimale afstand van vijftig meter tot de woningen’ in plaats van ‘een grootste afstand van vijftig meter’ waarover het collegevoorstel repte. ,,Dit is een ongelukkige formulering”, aldus Graansma. ,,Ik kan dat niet plaatsen.”

Over de strekking van de passage was een ieder het wel eens. Dat gold niet voor de woordkeuze. De fracties van FNP, GBA, PvdA (waarbij Sjon Stellinga ontbrak) en GroenLinks ondersteunden het pleidooi van de PVV. Het CDA, de ChristenUnie en de VVD hielden vast aan de taal van het collegestuk.

Door het staken van de stemmen is de besluitvorming over de uitbreiding van het Lauwerskwartier verdaagd. In een extra raadsvergadering van donderdag 6 september komt het voorstel opnieuw aan de orde. 

Een aantal omwonenden is tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein. Volgens wethouder Harjan Bruining heeft de gemeente zich behoorlijk uitgerekt om tegemoet te komen aan de bezwaren van de buurt.

 


Auteur

Redactie