Burgemeester Gerben Gerbrandy kondigt afscheid aan

Buitenpost

Gerben Gerbrandy stopt op 14 januari 2019 als burgemeester van Achtkarspelen. Hij gaat met pensioen. Dit vertelde Gerbrandy donderdagavond aan de gemeenteraad.

Gerben Gerbrandy, die in juli 66 jaar wordt, is sinds 14 januari 2013 burgemeester van Achtkarspelen. Hij volgde Piet Adema op die op dat moment waarnemend burgemeester was.

,,It wie my in eare om it boargemasterskip fan Achtkarspelen út te oefenjen”, aldus Gerbrandy. ,,Ik bin tige tankber dat ik my ynsette koe foar ús prachtige gemeente en har ynwenners. Myn perioade sit der omtrint op en ik ha keazen foar in bestean dêr’t ik de hannen frij ha foar oare wichtige saken.”

Ook wethouder

Gerbrandy is 65 jaar, gehuwd en woont in Gauw. Hij was van 1998 tot 2010 wethouder van de per 1 januari 2011 opgeheven gemeente Wymbritseradiel. 

Ook was Gerbrandy sinds 1 januari 2011 voorzitter van de FNP-fractie in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. In de periode voor zijn wethouderschap was hij werkzaam als leraar in het voortgezet onderwijs.


 


Auteur

Redactie