Aanwonenden vaart Augustinusga allerminst gerust op schoonmaak

Augustinusga

De aanwonenden van de vervuilde Fabryksfeart in Augustinusga zijn er allerminst gerust op dat het goedkomt met de schoonmaak van de watergang. Dat bleek vrijdag tijdens een werkbezoek van de PvdA Achtkarspelen.

De bewoners van de Feartswâl hebben hun twijfels over de bijdrage van Wetterskip Fryslân, zo werd duidelijk. Het algemeen bestuur van het waterschap drong onlangs aan op het zoeken naar een oplossing voor het probleem met de vaart dat al decennia speelt.

De Stynsgeasters willen dat de politiek in actie komt. Toen de gemeente Achtkarspelen in 2017 een bedrag van 150.000 euro reserveerde voor schoonmaak van de sterk vervuilde Fabryksfeart was er even een hoerastemming. Daarna werd het stil.

Wetterskip Fryslân zou om de vaart te baggeren nog 250.000 euro bij moeten passen. Dat dit ook realiteit wordt, is allerminst zeker lieten de bewoners van de Feartswâl aan een delegatie van de PvdA weten. Jouke Elzinga, die aan de Feartswâl woont, was duidelijk tijdens het bezoek van de sociaaldemocraten. ,,Er moet wat gebeuren want het kan zo niet langer.” 

Paul Jissink, die aan het begin bij de riooloverstort van de Fabryksfeart woont, laat weten dat het bedrag van de gemeente een mooi begin is, maar dat er meer geld moet komen. ,,In 2019 moet de Fabryksfeart gebaggerd worden.”  

Cobie Laanstra, die met haar gezin ook bij Fabryksfeart woont, maakt zich zorgen om de gezondheid van de bewoners van de Feartswâl. Een paar weken geleden dreven er dode jonge eendjes in het water, zo vertelt ze. ,,Dat heeft me bang gemaakt. Als het water zo giftig is dan maak ik me zorgen over de gezondheid van mijn kinderen.”

De PvdA-delegatie liet zich informeren door de bewoners van de Feartswâl en namens de partij liet Theun Nicolai weten dat het uitbaggeren van de vaart ook de politieke aandacht blijft houden en dat in 2019 stappen moeten worden gezet. De vaart moet bij het uitbaggeren een nieuwe walbeschoeiing krijgen en weer open voor de bootjes. 

Een schone Fabryksfeart is niet alleen in het belang van de bewoners, maar ook voor de recreatie, zo stelde Nicolai. Jouke Elzinga liet tekeningen van een nieuwe walbeschoeiing en een nieuw haventje aan de delegatie zien. Volgens de bewoners moet het er na het uitbaggeren goed uit komen te zien.


 


Auteur

Redactie