Oud-inwoner Harkema voorganger speciale dienst PKN-kerk

Harkema

In de PKN-kerk in Harkema is zondagmorgen 15 april een speciale kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorganger is oud-Harkemaster Wopke van der Ploeg.

In de dienst gaat zanggroep ‘Hiel Gewoan’ uit Harkema een aantal liederen zingen. Wietze Veenstra bespeelt het orgel. Iedereen is van harte welkom. De dienst begint om 10.30 uur.

Wopke van der Ploeg was 23 jaar toen hij uit Harkema vertrok. Van der Ploeg voelde zich aangetrokken tot mensen met een verstandelijke beperking. Om dit werk als professional te kunnen uitvoeren, vergde ruim zeven jaar studie. 

Na gewerkt te hebben in Assen, Oosterwolde, Beetsterzwaag, Heerenveen en Gorredijk ging Wopke van der Ploeg in 2010 met pensioen. Als bijzondere taak gaf Van der Ploeg catechisatie aan mensen met een verstandelijke beperking, die hij steevast aanspreekt als broers en zusters. ,,Omdat sy der ek by hearre”, zo stelt Wopke van der Ploeg.

Voor zijn catechetische werk kreeg Van der Ploeg in 2012 van de Classis Drachten de zogenoemde ‘preekbevoegdheid’. Sinds die tijd verzorgt Van der Ploeg kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking, zowel in de kerken van de GKV als de PKN. Ook bij Talant, zijn vroegere werkgever, verzorgt hij af en toe zondagse vieringen.

Eén van zijn catechisanten is afkomstig uit Harkema en door dit toeval werden er contacten gelegd met de PKN in Harkema. Wopke van der Ploeg vindt het een eer om in Harkema te mogen voorgaan. ,,Myn âlders hawwe my yn dizze tsjerke brocht, ik bin yn dizze tsjerke doopt en ik haw hjir kategisaasje folge. Hjir lizze myn woartels”, aldus Van der Ploeg, die in Drachten woont. 

Vroeger speelde Wopke van der Ploeg met het zoontje van dominee Middelkoop op woensdagmiddag ‘domineetje’ in de kerk. ,,No is it serieus. De sirkel is rûn en ik haw der sin oan”, aldus Van der Ploeg.

 


Auteur

Redactie