Zoektocht naar woonruimte voor jongvolwassenen met handicap 

Buitenpost

In Buitenpost wordt al jaren tevergeefs gezocht naar woonruimte voor jongvolwassenen met een handicap. Sommige ouders worden wanhopig omdat ze niet willen dat hun kinderen noodgedwongen naar elders moeten verhuizen.

Om een eind te maken aan deze lange zoektocht, riep de gehele gemeenteraad van Achtkarspelen het college van b. en w. donderdagavond op met alle betrokken partijen in gesprek te gaan. De politiek wil dat er uiterlijk in augustus een aantal concrete locaties op papier staan waar woonruimte gerealiseerd kan worden.

Volgens wethouder Klaas Antuma gaat het om een zeer weerbarstig dossier. Hij noemde onder meer de afhankelijkheid van marktpartijen als een van de oorzaken van de moeizame zoektocht. 

Bruisend Buitenpost

De fracties wezen in hun toelichting op de oproep aan het college op de leegstaande panden in de gemeente en in Buitenpost ‘die de leefomgeving er niet op verbeteren’. Ook stelden de partijen informatie te hebben dat er reeds onderlinge afspraken tussen een zorginstelling, een projectontwikkelaar en een ‘welwillend Bruisend Buitenpost’ zijn gemaakt. ,,Men wil graag duidelijkheid.”

Smileys

Bij de discussie waren de jongvolwassenen die graag een eigen woonruimte willen, aanwezig. Zij deelden smileys uit aan de raadsleden. Het besluit om vaart te zetten achter de zoektocht, werd door hen met applaus begroet.

 

 


Auteur

Redactie