Campagne energie- en kostenbesparing onder huurders SWA

Buitenpost

It giet oan! Onder deze herkenbare slogan is maandag de campagne op het gebied van energie- en kostenbesparing officieel gestart door Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA). 

Vooraf ondertekende directeur-bestuurder Riekele T. Heida in het SWA-kantoor in Buitenpost hiertoe een samenwerkingsovereenkomst met Jan van den Berg als accountmanager van WoonEnergie.

In de komende weken zullen een kleine drieduizend huurders van SWA persoonlijk worden bezocht door energieadviseurs van WoonEnergie. Aan de hand van vijftien gerichte vragen nemen ze het energieverbruik door voor het geven van tips en trucs die tot een besparing kunnen leiden.

Honderden euro's

Bij wijze van proef werd hiervoor een eerste aanzet gegeven in de woning van voorzitter Henk van Veenendaal van de Contactraad van SWA. Al binnen enkele minuten kwam aan het licht dat hier, in navolging op de landelijke trend, de energienota met één of meerdere honderden euro’s per jaar kan worden verlaagd.  ,,Ik ben benieuwd wat jullie mij kunnen aandragen aan bespaaradviezen, want dan kan ik de vakantie alvast boeken”, zo gaf Van Veenendaal in een humoreske sfeer aan. 

De concrete tips zijn voor Van Veenendaal aanleiding geweest allerlei zaken nog eens grondig onder de loep te nemen. Ook voor andere huurders zal de aanbieding vrijblijvend zijn. De voordelen van WoonEnergie zoals een Top3-prijs, honderd procent groene stroom en het uitsluiten van een stilzwijgende verlenging zijn volgens Stichting Woningbouw Achtkarspelen zeker de moeite van het overwegen waard.

Structureel lagere woonlasten

,,Elk hȃldt syn frijheid”, aldus SWA. ,,It noflike yn de wurkwize mei WoonEnergie is dat de saken hiel konkreet trochnommen wurde mei de bewenners. Sa komme jo altyd mear te witten oer it energyferbrûk en oer de konkrete mooglikheden de kosten te drukken. It giet net samar even oer in besparring op jierbasis, mar om it strukturiel ferleegjen fan de wenlêsten.” Bij de proef in huize Van Veenendaal waren ook wethouder Klaas Antuma van de gemeente Achtkarspelen, Joke Bergsma als secretaris van de Contactraad en de energieadviseurs aanwezig, naast een delegatie vanuit SWA.
 


Auteur

Redactie