Volledige herbouw afgebrande woning in Surhuisterveen

Surhuisterveen

 SURHUISTERVEEN - De huurwoning aan De Stikker in Surhuisterveen die vlak voor de kerstdagen vorig jaar ten prooi viel aan een uitslaande brand, zal vanaf de grond worden herbouwd.

De Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) te Buitenpost heeft hiervoor recent het groen licht gekregen van de verzekeringsmaatschappij. De twee bewoners die indertijd werden gedupeerd, hebben vanuit de gemeenschap veel steun ontvangen. Voor hen is na overleg door de woningstichting vervangende huisvesting geregeld. De beide bewoners zullen niet terugkeren in het door het Harkemaster bouwbedrijf Kootstra Van der Veen te herbouwen huis. Na de door de inmiddels voltooide sloop van de helft van de twee-onder-twee-kap-woning zal de herbouw zo spoedig mogelijk plaatsvinden. De Stichting Woningbouw Achtkarspelen waardeert de aangeboden hulp, zo vlak voor de kerst, vanuit de lokale gemeenschap aan de bewoners zeer. ,,De ynset fan in soad minsken, jong en âld trochinoar, jout in waarm gefoel. En foar de buorlju is it moai dat it no dúdlik is dat se yn har eigen hûs bliuwe kinne en dat it ôfbaande hûs wer opboud wurdt”, aldus directeur-bestuurder Riekele T. Heida van SWA. De woning zal na realisatie weer worden verhuurd. Op de foto: De sloop van de afgebrande woning is recent voltooid. De herbouw wordt opgestart. Foto: © Stichting Woningbouw Achtkarspelen            

Auteur

Redactie