Aantal nieuwe WW-uitkeringen Friese jongeren gedaald

Buitenpost

 BUITENPOST – Het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV in de regio Friesland is de afgelopen periode met 16% gedaald. Met name vanuit het onderwijs doen minder jongeren een beroep op een uitkering.

Dit blijkt uit het rapport Basiscijfers Jeugd dat SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en UWV vrijdag uitbrengen. In het afgelopen half jaar verstrekte UWV in de regio Friesland 2316 nieuwe uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar. Dit is een afname met 441 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De daling was het sterkst vanuit het onderwijs (-48%). Het aantal uitkeringen in de sector horeca steeg het sterkst (+16%). Eind maart 2016 stonden er bij UWV in de regio Friesland 4.581 jongeren tot 27 jaar als werkzoekende geregistreerd. 42% van deze jongeren is laagopgeleid en heeft geen startkwalificatie, 7% is hoog opgeleid. UWV verstrekt 1.707 lopende WW-uitkeringen aan jongeren. Jongeren hebben bij ontslag niet altijd recht op WW. De dynamiek in de WW is bij jongeren daarnaast groter dan bij de oudere leeftijdscategorieën, omdat jongeren vaker een flexibel contract hebben en een korter arbeidsverleden. Minder mbo-vacatures  Uit cijfers van SBB blijkt dat er in de periode september 2015 tot en met februari 2016 in de regio Friesland 3.620 ontstane mbo-vacatures waren, 20% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als zij kiezen voor de richtingen mbo-verpleegkunde, manager retail en kok.    

Auteur

redactie