Algemene seniorenmiddag Achtkarspelen

BUITENPOST

De PvdA Achtkarspelen organiseert op woensdag 25 mei een algemene seniorenmiddag in Haersmahiem aan de Eringalaan 8 te Buitenpost.

Deze middag (aanvang 14.00 uur) is voor alle senioren vrij toegankelijk. Wethouder Gerda Postma informeert over de stand van zaken met betrekking tot de zorgverlening aan senioren in Achtkarspelen. Mathieu de Greef, van de rijksuniversiteit in Groningen, gaat in op de toenemende kwetsbaarheid en eenzaamheid van senioren door de toename van de levensverwachtingen. Behoud van vitaliteit bij senioren en zelfredzaamheid komen in zijn inleiding aan de orde evenals samenwerking op het sociaal gebied, de gezondheid en bewegen. Zorg moet in de ogen van De Greef bewegingsgericht worden gepresenteerd met het bevorderen van vitaliteit van de senioren als middel tegen verminderde vitaliteit en eenzaamheid.

Auteur

Redactie