Stichting Surhuisterveen voor Nuseni stopt ermee

SURHUISTERVEEN

De Stichting Surhuisterveen vertrok in 1991 voor het eerst met hulpgoederen naar Roemenië maar na 25 jaar komt daar nu een einde aan.

De organisatie kijkt in onderstaande terug naar het toen en nu. ,,In september 1991, vlak na de val van dictator Ceausescu, ging vanuit Surhuisterveen het eerste transport naar Nuseni in Roemenie. Een vol geladen VW busje, bestemd voor het transport van schoolkinderen en 2 aanhangwagens vol met goederen. Geen eenvoudig tripje, maar een ware expeditie." Pure armoede ,,We troffen een land en volk aan in grote armoede. Totaal ontredderd en levend in omstandigheden die voor ons onbegrijpelijk waren, een cultuurschok. Je waande je soms in de middeleeuwen. Hartelijk en gastvrij werden wij ontvangen bij de familie Damo en er groeide een vriendschap met de inwoners van het dorp. Giften maakten veel mogelijk ,,Vele transporten en ontmoetingen volgden in deze 25 jaar. Je kunt van alle belevenissen inmiddels wel een boek schrijven. Projecten voor 2 noodbruggen, waterleiding, gasstation en gasaansluitingen en nog vele andere zaken werden gerealiseerd dankzij de vele giften die binnen kwamen. Ook werden er hier acties op touw gezet zoals verkoop op de vrijmarkt, verkoop van kerstbomen en kerststukje, concert van het Urker mannenkoor, optreden van Lytse Teake; te veel om alles op te noemen. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet bij het kleding sorteren, verzamelen en transporteren van de goederen." Hulp is nog steeds nodig ,,De laatste jaren zijn de activiteiten beperkt gebleven tot het sturen van kleding en schoeisel, en vaak stuurden we medicijnen mee. Een doosje paracetamol kost 5 euro in Roemenië! Dankzij onze contactpersoon Marika Damo is het mogelijk geweest om dit zo lang in stand te houden. Zij is de stabiele factor geweest in Nuseni en regelde het verdelen van de goederen, bezorgde de daar ingekochte levensmiddelen bij de zeer arme mensen en voorzag ze van de noodzakelijke kleding. Nog steeds wordt erop Marika een beroep gedaan voor hulp, medicijnen, etc. Niet alleen door de mensen uit Nuseni maar ook door velen uit de wijde omgeving." Bewoners Nuseni komen naar Surhuisterveen ,,Inmiddels zijn we 25 jaar actief geweest en dat betekent dat de mensen hier, maar ook daar in Nuseni,  ook 25 jaar ouder zijn. Mede om deze reden hebben wij als bestuur besloten om te stoppen met het verzenden van goederen. De contacten zullen blijven. Mevrouw Marika Damo en haar vriendin mevrouw Iuliana Sas hopen hier 26 mei a.s. een bezoek te brengen. Op vrijdagmiddag 27 mei is er voor de laatste keer kleding sorteren waarbij zij dan aanwezig zijn en kunnen zien, en mee helpen natuurlijk, hoe een en ander in zijn werk gaat. Tot die datum kunt u nog kleding en schoeisel aanbieden op de Grensweg 3 zodat dit nog mee kan met het laatste transport.  Op zaterdag 28 mei is er in de 'Bining', het gebouw naast de Doarpstsjerke in Surhuisterveen  tussen 15.30 uur en 17.30 uur. voor een ieder die dat wil is er gelegenheid om Marika te ontmoeten. Ondertussen zal er een beamerpresentatie plaats vinden van foto’s die in de loop der jaren zijn gemaakt. Ook zondagmorgen 29 mei is er na de dienst in de Flambou nog gelegenheid om haar te ontmoeten bij het koffiedrinken."

Auteur

Redactie