Eerste jonge grutto’s in petten Augustinusga

Augustinusga

  AUGUSTINUSGA - De eerste jonge grutto’s van 2016 zijn maandag gesignaleerd in de Broeksterpetten aan de Heawei nabij Augustinusga.

De afgelopen jaren neemt de weidevogelstand in de Broeksterpetten gestaag toe. Op dit moment behoort het gebied tot één van de rijkste uit de wijde omgeving. Dit  komt onder andere door goed weidevogelbeheer samen met de boeren uit de omgeving en vernattingsprojecten op de percelen van Staatsbosbeheer. In het afgelopen voorjaar leidde dit zelfs tot een bekroning met de ‘Sulveren Skries’. In het kader van het ‘Jaar van de Kievit’ worden in het reservaat kievitbroedsels gevolgd door vrijwilligers en studenten. Tijdens het speuren naar jonge kieviten werden de beide jonge grutto’s gevonden. ,,Hopelijk groeien ze uit tot volwassen vogels en keren ze na hun winterverblijf in Afrika weer terug naar dit prachtige gebied om zelf weer voor nageslacht te zorgen”, zo stellen de vrijwilligers en studenten. Op de foto Ryco Paulus uit Houtigehage, één van de vrijwilligers die meedoet. Eigen foto    

Auteur

redactie