Feanster H&I voorstander nieuw tracé De Skieding

Surhuisterveen

 SURHUISTERVEEN - De Vereniging van Handel & Industrie (H&I) Surhuisterveen heeft de voorkeur voor een nieuw tracé van De Skieding ten westen van de huidige weg.

Dat vertelde voorzitter Ale Procee de afgelopen week tijdens de voorjaarsvergadering van de Feanster ondernemersvereniging. Het gaat in dat geval om zogenoemde ‘variant 3’. ,,De bestaande route van De Skieding wordt dan een rustige route. Westelijk van de weg komt er in dat geval een nieuwe route”, licht Procee toe. Er is momenteel veel discussie gaande over de herinrichting van De Skieding, een onderdeel van de provinciale weg N358. Doel van de herinrichting is dat de weg veiliger wordt en de doorstroming wordt verbeterd. De provincie Fryslân heeft inmiddels van de oorspronkelijke veertig varianten negen opties geselecteerd. Een nieuwe route, westelijk van de bestaande N358, heeft de voorkeur van H&I. Een andere optie is volgens H&I de zogenaamde 0++-variant. ,,Die variant is een upgrading van de bestaande route”, vertelt Procee. ,,Dan moet er echter wel aan randvoorwaarden worden voldaan en die staan nu nog niet keihard in de milieueffectrapportage.” Deze rapportage werd in februari gepubliceerd. Volgens H&I Surhuisterveen moet bij de 0++-variant een verschil komen tussen snel en langzaam verkeer. ,,Ook moet er een oplossing komen voor de op- en afritten en moet het woongenot voor aanwonenden bij deze variant worden verbeterd. Daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld geluidsmaatregelen.”  

Auteur

redactie