Jongereintoaniel Harkema speelt 'ûnder wetter'

HARKEMA

Jongereintoaniel Kom mar op! speelt op vrijdag 15 en zaterdag 16 april om 20.00 uur het toneelstuk 'ûnder wetter', in café De Klok.

Kom mar op! uit Harkema bestaat 10 jaar en heeft daarmee een 'jubileum'. Het 'jubileum' is tevens het moment om achter Kom mar op! een punt te zetten door de huidige drijvende krachten achter deze club. Kom mar op! heeft in de afgelopen 10 jaar veel bereikt en heeft een vooraanstaande plek ingenomen in de doorontwikkeling van jongerentoneel in Friesland. Momenteel wordt bekeken of (en zo ja, op welke manier) jongerentoneel in Harkema eventueel een vervolg kan krijgen. Het stuk 'ûnder wetter' De Libbensgeasterpolder zal onder water worden gezet. Friesland zit economisch in het slop en heeft een recreatieve injectie nodig. Burgemeester en wethouders en de Libbensgeasters zijn blij met de medewerking hiervoor vanuit het ministerie in Den Haag. Er zal nu eindelijk iets gebeuren met het dorp dat tegen de rand van de polder ligt. Maar in de polder wonen Hindrik en Jelle Jagersma. Twee broers die er met veel plezier wonen en op een geheel eigen wijze het land bewerken. Zij hebben helemaal geen behoefte aan water. Dit levert natuurlijk problemen en spanning op. Niet alleen Burgemeester en wethouders, maar ook de topambtenaren uit Den Haag bemoeien zich er mee. Er ligt een wereld van verschil in denken en belangen, maar topambtenaar Jeannet weet uiteindelijk een brug te bouwen.

Auteur

Redactie