Tilster Ingrid van Huizen secretaris 'Kollektiven'

Kootstertille

Ingrid van Huizen (38) uit Kootstertille is per 1 februari aangesteld als secretaris van het Kollektivenberied Fryslân (KBF).

Het KBF is een samenwerkingsverband van de zeven collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân en LTO Noord. De voorzitters van de collectieven hebben Van Huizen benoemd tot secretaris. Samen met voorzitter Wilco de Jong uit Nijeholtwolde vormt ze nu het gezicht van de KBF en is ze het aanspreekpunt. Van Huizen gaat de functie combineren met haar betrekking bij het collectief vereniging Noardlike Fryske Wâlden, waar ze ook algemeen secretaris is. Daarvoor was ze projectleider bij Projecten LTO Noord. Samen met haar man heeft Ingrid van Huizen een melkveehouderij aan de rand van Twijzel. ,,Mijn taak is onder andere het organiseren, coördineren en initiëren van vergaderingen. Daarnaast het communiceren over de uitvoering en resultaten van het agrarisch natuurbeheer door de beheerders en het stimuleren en structureren van kennisgeneratie en –uitwisseling”, aldus Van Huizen. Samen met voorzitter Wilco de Jong zal Ingrid van Huizen vaak het gesprek aangaan met de provincie Fryslân, LTO Noord, Friese natuurbeschermingsorganisaties en de Bond van Friese Vogelwachten. Door de nieuwe vergoedingenregeling rond het agrarisch natuur- en landschapsbeheer krijgen de collectieven een grote verantwoordelijkheid in het opstellen en uitvoeren van het beheer. Van Huizen: ,,Onze taak is het nieuwe agrarische natuurbeheer in goede banen te leiden voor al onze leden en gezamenlijk zorgen voor goede resultaten.” Zeven collectieven De zeven collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Friesland zijn vorig jaar opgericht om het werk van alle ruim dertig onderliggende agrarische natuurverenigingen in de provincie op een professionelere manier voort te zetten. De collectieven coördineren de beheeractiviteiten van ruim tweeduizend Friese boeren. Om een goede gesprekspartner te zijn voor overheden en belangenorganisaties, hebben ze samen met LTO Noord besloten de krachten te bundelen in het Kollektivenberied Fryslân.  

Auteur

redactie